5/04/2007

Поглед към Китай

Има нещо мистично в тази страна. Не нещо, много неща.
От ранното си детство изпитвам желание, да отида в Китай, сигурен съм че някой ден ще усъществя тази си мечта.
Ето един интересн поглед към Китай.

Humanizing China - Part 1 (Survival)There are many people and few train cars, so the people are trying to enter through the windows.

Entrance to a small coal mine

Mother breast feeding triplets

Humanizing China - Part 2 (Relationships)Modern garbage

Four brothers look at tall Shanghai buildings

A homemade table tennis game


Humanizing China - Part 3 (Desires)Women doing sword-play exercises

Traditional method of facial hair removal by string is applied to leg hairs

Acupuncture for weight loss

Въпреки че, тези три галери показват една доста негативна част от китайското ежедневие, сигурен съм че не всичко е толкова "черно".
Единственото което ми остава е да се обедя от личен опит.

Пожелай ми късмет :)

Няма коментари: